Về chúng tôi

CPC1 Hà Nội

CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội là Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ tiên phong trong lĩnh vực Dược phẩm. Trải qua 13 năm thành lập và phát triển, công ty luôn đi trước đón đầu những công nghệ sản xuất hiện đại hàng đầu thế giới.
Tính đến nay, công ty đã có hơn 400 sản phẩm được nghiên cứu, sản xuất và xuất khẩu sang gần 30 quốc gia trên toàn thế giới. Tất cả các sản phẩm của Công ty được định hướng phát triển theo các nhãn hàng chiến lược với 8 nhãn hàng được xây dựng và có độ phủ rộng khắp cả nước.

Đăng ký tham gia chương trình

Đăng ký tham gia - hướng nghiệp