Cảm ơn bạn

đã tham gia khảo sát

Số điểm của bạn:
Bạn phù hợp với những công việc văn phòng, đứng quầy nhà thuốc, hay các phòng nghiên cứu, bệnh viện như: Dược sĩ đứng quầy, Công nợ, Admin trong công ty Dược, Kiểm nghiệm viên, Dược lâm sàng …

Khi có chương trình hướng nghiệp phù hợp với công việc này, Ban tổ chức sẽ liên hệ với bạn nhé!

Đăng ký tham gia chương trình

Đăng ký tham gia - hướng nghiệp