Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội

Tiên phong 
Dược phẩm
Công nghệ
Sản phẩm

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội là Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ tiên phong trong lĩnh vực Dược phẩm. 

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội trở thành doanh nghiệp đầu tiên đạt tiêu chuẩn GMP trong sản xuất nguyên liệu chứa vi sinh vật.

14 NĂM KINH NGHIỆM TRONG SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM

Trải qua 14 năm thành lập và phát triển, công ty luôn đi trước đón đầu những công nghệ sản xuất hiện đại hàng đầu thế giới.

+400

Đầu sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm … và đang tiếp tục phát triển đáp ứng nhu cầu thị trường

+1600

Cán bộ công nhân viên và không ngừng gia tăng từng ngày.

63

Hiện công ty có 3 chi nhánh, 5 văn phòng đại diện đảm bảo cung ứng cho 63 tỉnh thành

+40

Trên 40 quốc gia đang là khách hàng của CPC1HN

Nhóm sản phẩm

We Provide Perfect Solution For All Bookkeeping Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud xercitation ullamco laboris

What Service We Offer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
partner-meeting-of-business-team-colleagues-consultation-and-discussion-marketing-plan-meeting.jpg
time-to-file-taxes-income-tax-forms-irs-deadline-paperwork-april-15th-owe-refund-payment.jpg
two-business-partnership-coworkers-analysis-strategy-with-discussing-a-financial-planning-graph-and.jpg
discussing-company-financial-statistics.jpg
top-view-of-businessmen-analyzing-management-statistics-while-working-at-company-investments.jpg
businesswoman-leader-team-conference-on-meeting-presentation-to-planning-investment-project-working.jpg

2,000+ Business Company Doing Bookkeeping On Bizkeep

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Let’s See Our Latest Project

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

We Are Trusted Over 16+ Countries Worldwide

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Easy Steps To Get Your Solutions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

01.

02.

03.

Still Confused About Our Features? Get A Consultation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor

Latest Blog & Articles

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Đăng ký tham gia chương trình

Đăng ký tham gia - hướng nghiệp